Як відбуваються збори та реєстрація змін до статуту ОСББ?

Скликання загальних зборів відбувається згідно статуту ОСББ. Єдиним винятком вважають норми, які діють прямо всупереч новому закону. (ст.10 ЗУ “Про ОСББ”). 
Збори визнаються дійсними в присутності більше половини членів об‘єднання (враховується не площа квартир, не кількість голосів, а кількість осіб). 
Зміни до статуту приймаються за згодою більшості (від ¾ загальної кількості, хто скількома голосами наділений – якщо статутом передбачено, що кількість голосів пропорційна площі квартир) - ч.2 ст.98 ЦКУ. 
Змінений статут найкраще представити в новій редакції, що спростить роботу в майбутньому. 
Статут підписують в присутності нотаріуса уповноваженою на те особою об‘єднання (голова зборів). 
Подальша реєстрація змін передбачає дотримання об‘єднанням загальних правил закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (за винятком сплати реєстраційного збору). Слід враховувати місцеву специфіку і практику (думки держреєстраторів в різних районах можуть бути різними з одного й того ж питання). 
Державному реєстратору надають: 
-    типову реєстраційну картку (за підписом уповноваженої особи об‘єднання – голови правління). Необхідно додаткове уповноваження його представниками зборів на вчинення всіх необхідних дій з держреєстрації змін, що треба відобразити в протоколі) – кількість примірників визначається місцевими умовами, але закон передбачає наявність одного; 
-   прокол загальних зборів (оригінал або нотаріально засвідчена копія) – 1 шт; 
-   чинний статут (оригінал); 
-   статут в новій редакції або зміни до статуту, викладені окремим додатком до нього (оригінали, засвідчені нотаріусом).
Кількість необхідних нотаріально завірених копій статуту в новій редакції (після держреєстрації) залежить від місцевих умов, але їх необхідно надати до ДПІ, де на обліку знаходиться ОСББ, і банкам, де ОСББ є клієнтом – 2 екз.