Програма відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, що надаються ОСББ та ЖБК

Додаток 1

до рішення

Запорізької міської ради

від ___________№_________

 

Програма

відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2015 – 2019 роки

 

1. Мета Програми

1.1. Метою «Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2015-2019 роки» (далі – Програма) є здешевлення кредитів, залучених у кредитно-фінансових установах (далі — Банк), що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам (далі – ОСББ та ЖБК)на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів шляхом компенсації відсоткової ставки за рахунок міського бюджету.

 

2. Проблеми, шляхи і способи їх розв’язання

Житлово-комунальне господарство є одним з найбільших і, у той же час, найменш ощадливим споживачем енергетичних ресурсів серед інших галузей господарства міста.

Фізичне та моральне старіння конструкцій та внутрішніх систем житлових будівель, незадовільний фізичний стан внутрішньобудинкових систем, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій, відсутність засобів обліку теплової енергії та відсутність у споживачів технічної можливості для керування споживанням теплової енергії призводять до невиправдано високого обсягу споживання енергоресурсів.

Стрімке зростання цін на енергоносії змусив громадян впроваджуватиенергозберігаючі та енергоефективнізаходи в своїх оселях для подальшого зменшення витрат на паливно-енергетичні та водні ресурси.

Але у ОСББ та ЖБК відсутні в достатньому обсягу власні кошти на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів на своїх житлових будинках.

На даний час для підтримки ОСББ та ЖБК на державному рівні діє затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, згідно якого відшкодовується ОСББ та ЖБК частина суми кредиту до 40 відсотків, залученого на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

Для прискорення та стимулювання цього процесу Програмою пропонується механізм використання коштівміськогобюджету на відшкодування відсоткових ставок за залученими в Банкахкороткостроковими кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій.

 

3. Завдання і заходи

3.1. Завданням Програми є відшкодування відсоткових ставок по кредитних коштах, залучених ОСББ та ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у багатоквартирних будинках, поліпшення комфорту мешканців міста та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

3.2. Здешевлення не менше 10 кредитів щороку, залучених у банках, що надаються ОСББ та ЖБК на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів шляхом компенсації відсоткової ставки за рахунок міського бюджету.

3.3 Відшкодування відсоткових ставок здійснюється за документами, які надані ОСББ, ЖБК в порядку черговості.

 

4. Механізм реалізації Програми

4.1. З бюджету м. Запоріжжя відшкодовуються відсоткові ставки по кредитах, залучених ОСББ та ЖБК у Банках на впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності у відповідності до переліку енергоефективних заходів та матеріалів, передбачених постановою Кабінету Міністрів Україні від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» (зі змінами та доповненнями) у багатоквартирних будинках м. Запоріжжя та згідно вимог відповідної Постанови.

4.2. Відшкодування відсоткових ставок за отриманими і використаними кредитними коштами ОСББ та ЖБК здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих та енергоефективних заходів:

4.2.1. Модернізація та утеплення стін фасаду.

4.2.2. Модернізація, реконструкція і утеплення покрівель, дахового перекриття, підвальних приміщень.

4.2.3. Реконструкція, ремонт і модернізація всіх інженерних мереж і обладнання будинку.

4.2.4. Придбання та встановлення приладів погодного регулювання подачі теплоносія.

4.2.5. Утеплення під’їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей).

4.2.6. Встановлення енергозберігаючих систем освітлення місць загального користування.

4.2.7. Встановлення обладнання з використанням альтернативних до газу джерел енергії для потреб будинку (теплопостачання, електропостачання).

4.2.8. Модернізація систем вентиляції.

4.2.9. Інші енергозберігаючі та енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку.

4.3. Головним розпорядником коштів, передбачених на фінансування Програми та відповідальним виконавцем є департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.

4.4. Голови ОСББ та ЖБК після підписання кредитного договору між Банком та ОСББ, ЖБК подають головному розпоряднику коштів міського бюджету заяву щодо участі у Програмі в частині компенсації відсоткових ставок по кредитах (з описанням робіт, що планується виконати за рахунок кредитних коштів) та завірену копію кредитного договору.

4.5. Для відшкодування відсоткових ставок по кредиту голови ОСББ, ЖБК подають до головного розпорядника копії платіжного доручення про сплату відсотків по кредиту та документів (актів виконаних робіт, накладних, інші документи), які підтверджують цільове використання кредитних коштів згідно з переліком заходів, зазначених в підпункті 4.2. цієї Програми.

4.6 Департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради в трьохденний термін після отримання документів від ОСББ, ЖБК надає заявки до департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради для фінансування вищезазначених заходів.

4.7. Відшкодування відсоткових ставок по кредиту надається не пізніше десятиденного терміну від дати надання від ОСББ, ЖБК документів відповідно до підпункту 4.5 цієї Програми, але не пізніше 20 грудня поточного року, при умові своєчасного проведення платежів органів державного казначейства.

4.8. Розмір відшкодування відсоткових ставок за надані Банкамикредити не може бути більш двох облікових ставок Національного Банку України, але не більше, ніж відсоткова ставка, передбачена кредитною угодою.

4.9. Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки документів ОСББ, ЖБК, які підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунки-фактури, договори купівлі-продажу або документи, що підтверджують сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи, акти перевірок цільового використання коштів за кредитом або документи, що підтверджують факти впровадження енергозберігаючих заходів, акти прийому-передачі товарів, акти про надання послуг, виконання робіт або накладні на товари та ін.) та контроль за цільовим використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми.

 

5. Обсяги та джерела фінансування.

5.1. Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя в межах щорічних запланованих асигнувань.

 

6. Очікувані результати, ефективність Програми

6.1. Сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що дадуть змогу власникам запровадити енергозберігаючі та енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку за власні кошти.

6.2.Зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних та водних ресурсів, поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньо- будинкових систем теплопостачання житлових будівель, підвищення комфортності проживання у них.

6.3. Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, Банкамита мешканцями міста.

6.4. Зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

7.1. Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець –департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради, який здійснює координацію та контроль за ходом виконання Програми.

 Секретар міської ради Р.О.Таран

Інформація meria.zp.ua
← Предыдущая заметка
ОСМД в Запорожской области получило государственный кредит
→ Следующая заметка
Проект рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах короткостроковими кредитами, що надаються ОСББ