Набуття статусу юридичної особи

Механізм легалізації ОСББ складається з декількох етапів:
•    державна реєстрація ОСББ;
•    присвоєння ідентифікаційного коду (код ЄДРПОУ);
•    взяття на облік у податковій інспекції, Пенсійного фонду, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
•    виготовлення печатки та штампів;
•    відкриття банківського рахунку.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
Державну реєстрацію здійснює Державний реєстратор при виконавчому органі міської, районної чи сільської ради або реєстраційні палати при районних державних адміністраціях.

Слід зауважити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1521 від 11.10.2002р., якою затверджений «Порядок державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків», плата за державну реєстрацію не провадиться. Проте, у 2004 році набрав чинності закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців», відповідно до якого збір для всіх юридичних осіб становить 170 грн., або 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Особа, яку уповноважили установчі збори, має подати до вказаного органу такі документи:
•    реєстраційну картку (наведена у додатках);
•    протокол установчих зборів, на яких було створено об’єднання (ОСББ) і затверджено його статут, пронумерований, прошнурований та нотаріально завірений (2 примірники);
•    статут об’єднання, пронумерований, прошнурований та нотаріально завірений (2 примірники);
•    список учасників об’єднання, складений за встановленою формою, 2 примірники (її затверджено в постанові Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» № 1521 від 11 жовтня 2002 р. і наведено в додатку до цієї брошури);

Перелічені документи уповноважений представник обєднання має віднести до органу реєстрації або надіслати поштою (рекомендованим листом).

Протягом двох днів з моменту надання документів реєстратор видає Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

ПРИСВОЄННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ. РЕЄСТРАЦІЯ У ФОНДАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Присвоєння коду ЄДРПОУ відбувається автоматично, також автоматично вас зареєструють у фондах соціального страхування (повідомлення про реєстрацію надійдуть вам поштою за юридичною адресоюОСББ).

Справку про присвоєння коду ЄДРПОУ необхідно отримати в органі статистики за містом знаходження.

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК У ДПІ
Для уточнення документів, радимо зателефонувати до податкової інспекції. Але, зазвичай, вимагають такі документи:
1.    Заява за формою №1-ОПП; 
2.    Засвідчена копія статуту та свідоцтва про реєстрацію
3.    Витяг з протоколу установчих зборів про обрання керівних органів; 
4.    Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, членів правління 
5.    Копія довідок про ідентифікаційні номери керівника, головного бухгалтера, членів правління.
6.    Реєстраційна заява про включення до реєстру неприбуткових організацій за формою № 1-РН

ВИГОТОВЛЕННЯ ПЕЧАТКИ ТА ШТАМПІВ
Оскільки ваше об’єднання має статус юридичної особи, вам дове-деться користуватися печаткою та штампом. Ця робота коштуватиме приблизно 400 грн., залежно від її складності та матеріалу. 

Замовити печатку та штамп ви можете лише на тому підприємстві, яке має відповідну ліцензію на таку діяльність.

ВІДКРИТТЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ
Більшість розрахунків ваше об’єднання здійснюватиме в безготівковій формі. Оперувати готівкою законодавство дозволяє юридичним особам лише в деяких випадках, зокрема в разі виплати заробітку, закупівлі товарів деяких видів. Тому вам доведеться відкрити рахунок у банку, до якого потрібно подати такі документи:
•    заяву щодо відкриття рахунку, оформлену за встановленим зразком. Цей документ мусять підписати голова правління та головний бухгалтер. Якщо ваше об’єднання не має головного бухгалтера чи іншої службової особи, що виконує його обов’язки, то заяву підписує лише голова правління. Бланк можна взяти у банку, який ви обрали;
•    копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або міськвиконкомом;
•    копію статуту об’єднання, засвідчену нотаріально або міськвиконкомом. Зауважимо, що на цьому примірнику має стояти позначка податкової інспекції про реєстрацію вашого об’єднання в податковому органі;
•    довідку про взяття об’єднання на податковий облік (ф. № 4-ОПП) або її копію, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
•    картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до статуту надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально;
•    довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді України (в зазначеній довідці обов’язково має бути вказана установа банку. Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов’язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки та повернути її клієнту для подання до місцевого управління Пенсійного фонду України).
•    довідку управління статистики про внесення об’єднання до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально, управлінням статистики або уповноваженим працівником банку;
•    копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально, міським відділенням Фонду або уповноваженим працівником банку. Відкривати рахунок об’єднання може у будь-якій банківській установі, умови розташування та обслуговування якої є найбільше вигідними для ОСББ та його членів.