Проведення установчих зборів

Отже, як ми підкреслювали вище, якщо на призначений час зборів до створення ОСББ не з’явилися 50% + 1 власників або їхніх представників (за письмовою довіреністю ), проведення таких зборів доведеться відкласти на пізніший термін.
Слід зауважити, що якщо серед власників є юридичні особи, вони повинні бути представлені або керівниками, або уповноваженими особами, що мають довіреність на представництво.

Процедура ведення зборів вимагає розгляду таких питань:
•    про обрання голови та секретаря зборів;
•    про створення об’єднання;
•    про назву об’єднання;
•    про затвердження статуту;
•    про затвердження кошторису ;
•    про затвердження тарифів та порядку отримання комуналь-них послуг(колективно або індивідуально);
•    про обрання керівних органів (правління, голови правління, ревізійної комісії);
•    про визначення особи, уповноваженої оформити державну реєстрацію об’єднання.

Голову та секретаря зборів обирають більшістю голосів присутніх власників або їхніх представників. Зазначимо, що кожний потенційний член об’єднання має лише один голос, незалежно від площі та кількості квартир чи приміщень, що перебувають у його власності. 
Якщо у будинку є неприватизовані квартири на зборах їх інтереси представляє уповноважена особа, яка має право одного голосу, незалежно від їх кількості.
Щодо кожного питання потрібно оформити відповідне рішення, яке збори ухвалюють через поіменне голосування. Кожний, хто проголосував, мусить поставити в протоколі свій підпис і зазначити результат голосування («за», «проти», «утримався»). Рішення вважають ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 2/3 присутніх осіб, які мають право голосу.